جستجو
Back to all

انرژی خورشیدی یک خانه

انرژی خورشیدی یک خانه

شما باید چه کار انجام دهید تا خانه خود را با انرژی خورشیدی برقدار کنید؟ اگر چه این به همان اندازه ساده نیست که فقط تعدادی ماژول خورشیدی را روی سقف خود قرار دهید، اما خیلی هم دشوار نیست.اول از همه، هر سقفی مکان یا زاویه صحیح برای استفاده کامل از انرژی خورشیدی را ندارد. سیستم های خورشیدی (فوتو ولتاییک) PV ثابت در نیمکره شمالی باید به صورت ایده آل زاویه آنها به سمت جنوب باشد، اگرچه در جهت هایی متمایل به شرق و غرب هم، همچنان می‌توانند کار کنند، ولی این کارکرد با کاهش کارایی و راندمان سیستمهای هورشیدی همراه است. پنل های خورشیدی باید تا حد ممکن در زاویه ای نزدیک به عرض جغرافیایی منطقه باشد تا بتواند حداکثر انرژی سالانه را جذب کند. اگر می‌خواهید انرژی تولیدی بیشتری برای صبح یا بعد از ظهر و یا تابستان یا زمستان داشته باشید، جهت گیری یا شیب متفاوتی می‌تواند استفاده شود. البته، ماژول ها هرگز نباید توسط درختان یا ساختمان های نزدیک، بدون در نظر گرفتن زمان که روز یا سال باشد، سایه انداخته شوند. در یک ماژول PV، اگر حتی فقط روی یکی از سلولهای خورشیدی آن سایه باشد، تولید برق می‌تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد.

اگر شما یک خانه بدون سایه با یک سقف به سمت جنوب داشته باشد، شما باید تصمیم بگیرید که سیستم خورشیدی به چه اندازه ای نیاز دارید. این مساله بغرنجی است که تولید برق شما به عواملی مانند آب و هوا بستگی دارد که آب و هوا هرگز به طور کامل قابل پیش بینی نیست و نیاز شما به برق نیز متفاوت است. خوشبختانه، حل این مسایل آسان هستند. داده های هواشناسی به صورت میانگین سطوح تابشی نور آفتاب را به صورت ​​ماهانه برای مناطق مختلف جغرافیایی ارایه می‌دهد. این شامل بارش باران و روزهای ابری، همچنین ارتفاع، رطوبت و سایر عوامل دقیق می‌باشد. شما باید برای بدترین ماه طراحی ها را انجام دهید ، به طوری که شما در کل سال برق به مقدار کافی داشته باشید. با استفاده از این داده ها و متوسط نیاز خانگی به انرژی الکتریکی​​(به طوری که صورت حساب قبض شما اجازه می‌دهد به شما تا بدانید چه میزان انرژی هر ماه استفاده می‌کنید)، روش های ساده ای وجود دارد که شما می‌توانید برای تعیین تعداد ماژول های PV مورد نیاز استفاده کنید. شما همچنین باید در مورد ولتاژ سیستم تصمیم گیری کنید که می‌توانید ولتاژ را کنترل کنید با تصمیم گیری در مورد تعداد ماژول هایی که به هم سری می‌کنید.

شما ممکن است در حال حاضر چندین مشکل را حدس زده باشید که ما باید حلشان کنیم. اول، چه کاری انجام می‌دهیم وقتی که خورشید نمی‌تابد؟

نظرات
انصراف از نظر close
بسیار عالی